NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA PROFILAKTYCZNE 2018 ROKU

Dzień Dziecka na bydgoskim Kartodromie

Data publikacji 05.06.2018

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy z Polskim Związkiem Motorowym Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy po raz pierwszy wspólnie zorganizowali obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza odbyła się wczoraj (04.06.2018) na bydgoskim Kartodromie przy ul. Fordońskiej 116 w Bydgoszczy w formie festynu pn. „Dajemy dzieciom moc”.

Zanim rozpoczęła się zabawa, organizatorzy w tym Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Przemysław Mielczarek złożyli życzenia wszystkim uczestnikom z okazji "Międzynarodowego Dnia Dziecka".

W przedsięwzięciu wzięło udział 17 placówek oświatowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, a łącznie 800 dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych. To była wielka moc przy tak pięknej pogodzie oraz tak wielu atrakcjach, jakie zostały przygotowane przez służby oraz zaprzyjaźnione instytucje.

Impreza została podzielona na cztery strefy: zabawy, nauki, bezpieczeństwa oraz sportu i rekreacji.

Policjanci w strefie bezpieczeństwa wraz z zaprzyjaźnionymi służbami oraz instytucjami zaprezentowali swoją pracę. Przede wszystkim uświadomili jak ważne jest bezpieczeństwo, które było kluczowym tematem strefy.

 • Straż Pożarna w Bydgoszczy - opowiedziała o gaszeniu pożarów, prezentując tym samym sprzęt wykorzystywany w służbie. Śmiałkowie mieli okazję sami spróbować zgasić pożar trafiając do celu.
 • Straż Ochrony Kolei w Bydgoszczy - przestrzegała przed niewłaściwym przechodzeniem przez przejazdy kolejowe oraz przypomniała o zasadach bezpiecznego podróżowania koleją.
 • Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy - opowiedziała o kontrolach podczas podróżowania samolotem za granicę, a także o zasadach prawidłowego zachowania podczas kontroli bagażu. Na pamiątkę dzieciaki otrzymały sporządzony dokument w formie paszportu.
 • Straż Miejska w Bydgoszczy - przypomniała o zasadach związanych z kontaktami z osobami nieznajomymi. Przygotowała też dla uczniów pokaz tresury psów służbowych.
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy - przypomniał dzieciakom o bezpiecznych zasadach przechodzenia przez ulicę.
 •  Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy - sprawdził czy uczniowie wiedzą jak bezpiecznie jeździć na rowerze.
 • Kontroler Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy -  zaprezentował swój radiowóz i opowiedział ciekawostki związane ze swoją pracą.
 • Zespół Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji  KMP w Bydgoszczy – zaprezentowali sprzęt na wyposażeniu tzw. „wodniaków” i wydziału prewencji.
 • Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście - porozmawiali z dziećmi o bezpiecznym wypoczynku nad wodą i nie tylko.
 • Policyjny technik kryminalistyczny - opowiedział o swojej pracy i pokazał jak zbiera się ślady odcisków palców.
 • Żandarmeria Wojskowa w Bydgoszczy - pokazała na symulatorze zderzeniowym, dlaczego tak ważne jest zapinanie pasów w samochodzie oraz zaprezentowała sprzęt wykorzystywany w swojej codziennej pracy.
 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy - zaprezentował motocykle policyjne.
 • Wydział zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - opowiedział jak ważne jest alarmowanie służb w sytuacjach kryzysowych oraz jak należy prawidłowo dokonać zgłoszenia na nr. 112.
 • Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - robił z najmłodszymi duże bańki i pokazał ciekawe podwórkowe zabawy. 

W strefie nauki, zabawy, sportu i rekreacji nie zabrakło mocy energii i dobrej zabawy. Dzieciaki dowiedziały się jak dobrze należy się odżywiać, rozwijać zainteresowania i pasje oraz doskonalić sprawność fizyczną. A wszystko to dzięki zaangażowaniu partnerów tj. Dr. Claun, Akademii Wynalazców, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, KSN Łuczniczka, NSZZ Policjantów, IPA, Fundacji Horyzont, Stowarzyszeniu Visus Supremus, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Cicrcle K.

Dzieci nie tylko dobrze się bawiły i zdobywały wiedzę, ale również dzięki wielu sponsorom mogły skosztować słodyczy.

Impreza była objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Organizatorzy oraz partnerzy mają nadzieję, że dzieciaki otrzymały wiele mocy!!!

Autor: Monika Karska Wydział Prewencji KMP Bydgoszcz
Publikacja: kom. Przemysław Słomski
Ładowanie odtwarzacza...