NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA PROFILAKTYCZNE 2019 ROKU

XI finał turnieju "Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym"

Data publikacji 22.05.2019

W dniach 16-17 maja 2019 roku w Harcerskim Ośrodku Obozowym w „Pólku” nad Zalewem Koronowskim wystartował XI finał turnieju "Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym". Coroczna akcja organizowana przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy oraz partnerów projektu skierowana jest do młodzieży ze szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Od wielu lat z powodzeniem wpisuje się w kalendarz działań prewencyjnych realizowanych przez bydgoskich policjantów.

Turniej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI w wieku 11-13 lat. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. wypadki komunikacyjne, w domu, nad wodą, w lesie, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, nabycie umiejętności właściwej reakcji w sytuacjach kryzysowych czy odpowiednie powiadomienie służb ratunkowych. Ponadto turniej ma za zadanie zintegrować młodych ludzi, nauczyć współpracy w grupie, a zajęcia w plenerze (w formie biwaku) mają zachęcić dzieciaki do spędzania czasu wolnego na łonie natury.

Turniej jest realizowany co roku dzięki współpracy z Chorągwią Kujawsko- Pomorską ZHP, Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Żandarmerią Wojskową z Bydgoszczy, Strażą Miejską z Bydgoszczy, Strażą Graniczną z Bydgoszczy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Koronowie, Nadleśnictwem Różanna, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, Starostwem Powiatowym, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza, Stacją Paliw CirceK, Burmistrzem Miasta i Gminy Koronowo oraz Wójtami Gmin, którzy od wielu lat są partnerami programu.

Patronat nad projektem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Kurator Oświaty z Bydgoszczy. To dzięki partnerom i zaprzyjaźnionym służbom, które uczestniczą corocznie w wydarzeniu, dzieci biorące w nim udział mogły liczyć jak zawsze na atrakcyjne nagrody.

W wydarzeniu uczestniczyło 10 drużyn z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Drużyny składały się z 3 uczniów, które przyjechały na obóz razem ze swoim szkolnym opiekunem.

Pierwszego dnia drużyny wzięły udział w biegu terenowym, podczas którego musiały zmierzyć się z 14 zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. Zadania były bardzo zróżnicowane, dotyczyły między innymi :

 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • rozwiązania testu wiedzy z przepisów ruchu drogowego, zachowania się na skrzyżowaniach,
 • strzelania z wiatrówki do tarczy,
 • prawidłowego powiadamiania służb ratunkowych;
 • orientacji w lesie,
 • ratownictwa wodnego,
 • bezpieczeństwa w internecie,
 • umiejętności gaszenia i zgłaszania pożarów,
 • zasady bezpiecznego zachowania w kontakcie z obcym psem,
 • zasady bezpiecznego podróżowania samolotem oraz wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

Po zakończeniu konkurencji praktycznych i chwili zasłużonego odpoczynku dzieci przystąpiły do rywalizacji w konkursie piosenki harcerskiej, związanej z twórczością Edwarda Stachury. W jury zasiedli przedstawiciele służb na czele z Naczelnikiem Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy podinsp. Tomaszem Meyze. Wieczorem, pomimo deszczowej pogody, organizatorzy rozpalili grilla, na którym upiekli dla wszystkich kiełbaski ufundowane jak co roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Koronowo.

I miejsce w konkursie piosenki zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej, na II miejscu uplasowała się drużyna z SP w Kozielcu, III miejsce zajęli uczniowie z SP 38 w Bydgoszczy.

W drugim dniu biwaku, po pysznym śniadaniu przygotowanym przez kucharzy ośrodka, dzieci oraz ich opiekunowie wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tematyki alarmowania służb ratunkowych i funkcjonowania numeru 112.

Po zakończeniu pogadanki przyszedł czas na podsumowanie zmagań drużyn oraz wyłonienie zwycięzców turnieju  "Jestem bezpieczny umiem pomagać innym". Finałowa tabela przedstawiała się następująco:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie w składzie: Angelika Gołąbiewska, Maksymilian Meyze, Klaudia Zabłocka,
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy w składzie: Cholewińska Weronika, Siwak Weronika, Wasielak Nicole,
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim w składzie: Kardach Magdalena, Nowacki Mateusz, Dębicka Lena.
 • IV miejsce –Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy
 • V miejsce – Zespół Szkól w Czarżu
 • VI miejsce – Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej
 • VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Kozielcu
 • VIII miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38 w Bydgoszczy
 • IX miejsce – Szkoła Podstawowa w Osielsku
 • X miejsce – Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie.

Dodatkowo nagrodzono uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy za najlepsze wyniki w konkurencjach udzielania pierwszej pomocy. Najlepszymi znawcami przyrody okazali się uczniowie z Dąbrowy Chełmińskiej. Oni również wygrali konkurencje przygotowane przez Żandarmerię Wojskową Z kolei najlepszymi strażakami zostali uczniowie z Koronowskiej SP nr 1. Do uczniów z jedynki trafiła również nagroda za najlepszą drużynę w konkurencjach policyjnych.

Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju otrzymały koszulki z logo konkursu, które ufundowała firma Stamax.

Po podsumowaniu zmagań nagrody wręczali organizatorzy oraz zaproszeni goście tj : Adam Karetko Nadleśniczy Nadleśnictwa Różanna, Edyta Syrewicz – Wice Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie, Patryk Mikołajewski -  Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo, podinsp.. Tomasz Meyze.

Nagrody i upominki dla uczestników ufundowali między innymi: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu miasta Bydgoszczy, WORD Bydgoszcz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Starosta Bydgoski, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Stacja Paliw CircleK, Auxillium Ratownictwo Medyczne, Urząd Miasta i Gminy w Koronowie, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urząd Gminy Osielsko, Firma Stamax, OSP Wierzchucin Królewski, żandarmeria Wojskowa, Związek Harcerstwa Polskiego, Nadleśnictwo Różanna, Rowerowa Brzoza, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy,

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP podinsp. Tomasz Meyze na zakończenie pogratulował raz jeszcze wszystkim uczestnikom oraz ich wychowawcom za wkład i zaangażowanie w przygotowanie do turnieju. Wychowawcy otrzymali pamiątkowe albumy ufundowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Słowa podziękowania należą się również wszystkim służbom biorącym co roku czynny udział w przedsięwzięciu a także fundatorom nagród, dzięki którym z ust najmłodszych nie znika uśmiech.

Autor: mł. asp. Sebastian Rink/ Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska
 • Sala konferencyjna na terenie ośrodka. Wspólne zdjęcie uczestników, opiekunów i organizatorów.
 • Sala konferencyjna na terenie ośrodka. Odznaczanie zwycięskiej drużyny. Uczestnikom towarzyszą funkcjonariusze: policji i żandarmerii wojskowej.
 • Sala konferencyjna na terenie ośrodka. Wręczanie nagród i pucharu. Uczestnikom towarzyszą funkcjonariusze: policji i żandarmerii wojskowej.
 • Teren zewnętrzny ośrodka. Dzieci podczas prelekcji leśników.
 • Sala konferencyjna na terenie ośrodka. Wręczanie nagród i pucharu. Uczestnikom towarzyszą funkcjonariusze: policji i żandarmerii wojskowej.
 • Zewnętrzny teren ośrodka. Namiot Zarządzania Kryzysowego, gdzie zawodnicy rozwiązują zadanie.
 • Pomieszczenie w budynku ośrodka. Zawodnicy podczas zadania, które ocenia funkcjonariusz Urzędu Celnego.
 • Zewnętrzny teren ośrodka. Namiot Straży Pożarnej, gdzie zawodnicy rozwiązują zadanie.
 • Zewnętrzny teren ośrodka. Zawodnicy rozwiązują zadanie, które ocenia funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej.
Ładowanie odtwarzacza...