ZGŁOŚ KORUPCJĘ - Zgłoś korupcję - KMP w Bydgoszczy

Zgłoś korupcję

ZGŁOŚ KORUPCJĘ

Data publikacji 18.09.2015

W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy problematyką korupcji zajmuje się:

Zespół do walki z Korupcją Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą
ul. Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz

Kontakt:

Tel. 052 / 588 14 04 (Zespół), 588 14 00 (Naczelnik)
Fax 052 / 588 14 66


naczelnik-wpg-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl


Liczba ujawnianych na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego przestępstw korupcyjnych z roku na rok rośnie. To przede wszystkim efekt rosnącego sprzeciwu społecznego wobec zachowań korupcyjnych, a także coraz większego doświadczenia policjantów w walce z tą kategorią przestępczości. Wiele prowadzonych przez organa ścigania spraw inicjowanych jest informacjami przekazywanymi przez zaniepokojonych mieszkańców.

Korupcja - w znaczeniu potocznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej lub samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub odstąpienie od niej.

W praktyce pojęcie to obejmuje również m.in.:

- podobne działanie innych osób sprawujących funkcje publiczne,
- przekupstwo w sferze działalności gospodarczej i w sporcie


Ponieważ sprawcy tych przestępstw, uzależniając swoje czynności służbowe od wręczenia im korzyści, bardzo często wykorzystują przymusowe położenie innych osób, ustawodawca przewidział, że:

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział.