Debata o bezpieczeńtwie na bydgoskim Osiedlu Wilczak-Jary - UCZYMY I POMAGAMY - KMP w Bydgoszczy

UCZYMY I POMAGAMY

Debata o bezpieczeńtwie na bydgoskim Osiedlu Wilczak-Jary

Data publikacji 18.09.2015

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy wraz z Radą Osiedla przeprowadziła debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie dzielnicy Wilczak-Jary. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta, a także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Sławomir Światłowski oraz Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł.insp. Andrzej Cieślik.

W czwartek (18.09.2014) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Nakielskiej 11 bydgoscy policjanci wraz z Radą Osiedla Wilczak-Jary przeprowadzili debatę społeczną o tematyce "Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym w rejonie dzielnicy Wilczak-Jary". W debacie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Sławomir Światłowski, a także Szef bydgoskiej policji mł.insp. Andrzej Cieślik, jego Zastępca podinsp. Sławomir Szymański, Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie kom. Jarosław Orzechowski oraz Naczelnik odpowiedzialny za służbę prewencji na terenie Błonia kom. Sylwia Skierys. W spotkaniu wziął udział również Zastępca Komendanta bydgoskiej Straży Miejskiej, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Po rozpoczęciu i przywitaniu uczestników głos zabrał Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy. W swojej wypowiedzi przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Bydgoszczy i Osiedla Wilczak-Jary. Zaprezentował krótką prezentację, w której były zawarte dane statystyczne dotyczące przestępczości, równocześnie podkreślając o szczególnym nacisku na prospołeczne działania policyjne polegające na bliskim kontakcie z obywatelami. W związku z założeniami, jakie były określone podczas ubiegłorocznej debaty, porównane zostały postulaty z takich zagadnienień jak:
  • zagrożenie przestępczością- zapobieganie wandalizmowi
  • poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • programy prewencyjne
  • zdarzenia szczególnie uciążliwe społecznie
Następnie kilka słów zabrał Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Adam Ferek, który omówił kwestię bydgoskiego monitoringu, a także dalszej modernizacji sieci zainstalowanych kamer w mieście. W trakcie debaty głos zabrał również przewodniczący Rady Osiedla Wilczak – Jary. Po tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja, gdzie głos zabierali mieszkańcy. Uczestnicy debaty mieli okazję zadawać policjantom oraz zaproszonym gościom pytania dotyczące bezpieczeństwa na terenie miasta, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i troskami.

Celem debaty było zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczeństwa. Zorganizowana po raz drugi debata pozwoliła również na porównanie postulatów z ubiegłorocznego spotkania. Wszystkie sygnały i problemy, zgodnie z odpowiednimi kompetencjami, będą przeanalizowane i w ramach możliwości zrealizowane.

Na koniec spotkania mieszkańcy mieli okazje poznać swoich dzielnicowych, a także podzielić się z nimi z nurtującymi ich problemami.