Policjantka z Białych Błot spotkała się z seniorami - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Policjantka z Białych Błot spotkała się z seniorami

Data publikacji 11.07.2019

Dzisiaj (10.07.2019) dzielnicowa sierż. Magdalena Zeman z Komisariatu Policji Białe Błota udała się z wizytą do klubu seniora „Wrzos” w miejscowości Zielonka. Spotkanie dotyczyło akcji informacyjno-edukacyjnej pad nazwą „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie”.

Celem akcji było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. Dzielnicowa zwróciła uwagę jaki wpływ na percepcję i możliwość kierowania pojazdem ma sprawność fizyczna, która z wiekiem jest coraz słabsza.

Policjantka omówiła jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako kierowca-senior, rowerzysta-senior, pieszy-senior. Podczas spotkania zwróciła szczególną uwagę na prawidłowe wyposażenie roweru, obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym.

Zebrane osoby aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.

Autor: sierż. Magdalena Zeman KP Białe Błota
Publikacja: kom. Przemysław Słomski