O przemocy i agresji rówieśniczej z fordońskimi policjantami - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

O przemocy i agresji rówieśniczej z fordońskimi policjantami

Data publikacji 06.12.2018

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi, dzielnicowy asp. szt. Jacek Lanski wraz z przedstawicielem Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Bydgoszcz Fordon przeprowadzili cykl spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy.

Głównym tematem spotkań były przejawy agresji i przemocy rówieśniczej oraz  sposoby radzenia sobie w sytuacjach przemocowych. Na spotkaniu z funkcjonariuszami uświadomiono dzieci o skutkach oraz konsekwencjach zarówno wobec sprawcy, jak i ofiary. Zaproszeni goście podpowiedzieli, gdzie szukać pomocy w sytuacjach konfliktowych.

W spotkaniu uczestniczyło pięć klas IV.

Autor: Agata Pamuła ZPSNiP KP Bydgoszcz-Fordon
Publikacja: kom. Przemysław Słomski