Wiadomości

Aspekty prawne dotyczące środków psychoaktywnych- zagrożenia i konsekwencje

Bydgoscy policjanci i strażnicy miejscy przeprowadzili wspólne działania profilaktyczne podczas konferencji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotyczyła ona zagrożeń związanych ze stosowaniem środków odurzających.

W miniony wtorek (04.12.2018) w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy odbyła się konferencja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat ,,Młodzież a zachowania ryzykowne- wpływ środków psychoaktywnych oraz zagrożeń behawioralnych na zdrowie i życie człowieka”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez grono pedagogiczne szkoły w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Spotkanie to miało na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych ze stosowaniem środków odurzających, które mają wpływ na zdrowie i życie człowieka. Poruszono kwestie związanych z odpowiedzialnością karną osób podając przy tym konkretne przykłady.

Do realizacji przedsięwzięcia dołączyła Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy wraz ze Strażą Miejską w Bydgoszczy, których przedstawiciele wspólnie zaprezentowali i szeroko omówili zagadnienie: ,,Aspekty prawne dotyczące środków psychoaktywnych- zagrożenia i konsekwencji”, które mogą ponieść młodzi ludzie np. za ich posiadanie lub udzielanie.

Pozostali prelegenci:

  • Panie Justyna Boniecka i Joanna Bińkowska z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA”, które omówiły dwa zagadnienia: ,,Uzależnienia behawioralne – konsekwencje dla zdrowia i życia” oraz ,,Wpływ używek na sferę emocjonalną i społeczną młodego człowieka.
  • Pan Paweł Szopiński z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Odział w Bydgoszczy poprowadził wykład na temat ,,Między stereotypami: o substancjach”.
  • Pani Agnieszka Noculak reprezentująca Wojewódzką Stacjię Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy, która poruszyła tema: ,,Palenie szkodzi- bierne palenie również”.

Młodzież podczas spotkania z uwagą słuchała prelegentów, aktywnie brała udział w wystąpieniach zadawała bardzo dużo pytań, co niejednokrotnie prowadziło do dyskusji związanej z tematem konferencji.

Organizatorom przedsięwzięcia dziękujemy za zaproszenie i profesjonalne przygotowanie konferencji.

 

Autor: sierż. sztab. Rafał Wohlfeil/ Wydział Prewencji KMP Bydgoszcz
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska