Rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej nieletnich - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z komisariatu na Szwederowie przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy.

W dzisiejszych (10.10.18) zajęciach udział wzięło 120 uczniów, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, zagadnień związanych z cyberprzestępczością, zagrożeń, jakie niosą środki odurzające oraz przestępstw na tle rasowym i z nienawiści.

Poruszane tematy wywołały dyskusję i liczne pytania ze strony młodzieży.  Zainteresowanie i aktywny udział uczniów w spotkaniu dowodzi, iż tego typu spotkania są potrzebne i cieszą się aprobatą ze strony młodych ludzi.

Autor: nadkom. Sylwia Skierys/ KP Bydgoszcz-Szwederowo
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska