Wiadomości

Udział policjantki z bydgoskiego Śródmieścia w spotkaniu warsztatowym

Data publikacji 22.09.2018

Przedstawiciele Policji, Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie wzięli udział w kolejnym, warsztatowym przedsięwzięciu zainicjowanym przez Szkołę Podstawową nr 32 w Bydgoszczy.

W czwartkowe popołudnie (20.09.2018) w Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy przy ul. Bałtyckiej przedstawiciele grona pedagogicznego, rodziców, uczniów oraz pracownicy instytucji wspomagających szkołę uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym w związku z przeprowadzaną diagnozą sytuacji wychowawczej w szkole, na osiedlu i mieście. Warsztaty mają na celu zaplanowanie działań naprawczych oraz zmian do programu wychowawczego i profilaktycznego.

W spotkaniu z ramienia Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście uczestniczyła st. asp. Iwona Zygmunt, która bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą wspierała szkołę w udoskonalaniu programu niezbędnego do skutecznego rozwiązywania problemów szkolnych.

Głównym celem spotkania było zaplanowanie wspólnych, nowych skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych. Dyskutowano na temat problemów szkolnych i lokalowych, powodów ich występowania, a przede wszystkim szukano sposobów radzenia sobie z nimi.

Wybrano wartości, nad którymi uczniowie i pracownicy szkoły  będą w sposób szczególny pracować w bieżącym roku szkolnym. Spotkanie przyniosło wiele nowych pomysłów, których wdrożenie na pewno przyniesie dużo wymiernych korzyści w procesie nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Autor: st. asp. Iwona Zygmunt KP Bydgoszcz - Śródmieście
Publikacja: kom. Przemysław Słomski