Umowa na kompleksowy remont obiektu przy ul. Chodkiewicza 32 podpisana - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Umowa na kompleksowy remont obiektu przy ul. Chodkiewicza 32 podpisana

Data publikacji 03.08.2018

Dziś (3.08.18) Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy podpisał umowę obejmującą realizację robót budowlanych przewidzianych w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Chodkiewicza 32 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy". Ten wspaniały obiekt będzie wyremontowany m.in. dzięki środkom z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Prace zrealizuje Konsorcjum, którego liderem jest Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz, wyłoniona w drodze przetargu. Skład Konsorcjum uzupełniają firmy: KAMARO Sp. z o.o. oraz KABO Karol Borkowski. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na grudzień 2020 r.

Na realizację inwestycji KWP w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 262 479,05 złotych z Funduszu Spójności, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku, która pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Elewacja zyska nowy, estetyczny wygląd, uporządkowany zostanie teren wokół budynku, a jego wnętrze zostanie dostosowane do potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Całkowity koszt remontu obiektu wynosi ponad 21 mln złotych i jest realizowany częściowo ze środków z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Autor: Joanna Benedict Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Publikacja: podinsp. Monika Chlebicz