Spotkanie z bydgoskimi seniorami-rowerzystami - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Spotkanie z bydgoskimi seniorami-rowerzystami

Data publikacji 02.08.2018

Wczoraj (01.08.) w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy- będę bezpieczny”. Działanie to skierowane jest do osób powyżej 60 r.ż. seniorów-rowerzystów i seniorów-pieszych. Organizatorami przedsięwzięcia są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, natomiast partnerem – Policja.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 r.ż., budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

W ramach przedsięwzięcia, w dniu 1 sierpnia w Kujawsko Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy przy ul. Kościeleckich 6, zorganizowane zostały warsztaty, na które zapraszano bydgoskich seniorów.

Seniorzy rowerzyści mogli bezpłatnie dokonać przeglądu swoich rowerów oraz doposażyć je w obowiązkowe światła, dzwonki i odblaski.

Nie zabrakło również prelekcji, którą poprowadził asp. Szymon Porażyński z Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy. Dotyczyła ona bezpieczeństwa w ruchu drogowym seniorów poruszających się na terenie Bydgoszczy. Omawiając tę tematykę policjant przedstawił statystykę wypadków z udziałem seniorów na bydgoskich drogach oraz ich przyczyny. Oczywiście przypomniał seniorom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego- pieszy i  rowerzysta, zgodnie z przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym.

Bydgoscy seniorzy chętnie dyskutowali ze stróżem prawa o bezpiecznej jeździe na rowerze w różnych zakątkach Bydgoszczy zadając pytania z zakresu pierwszeństwa oraz oznakowania dróg.

Do akcji włączył się również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, który wyposażył seniorów w kamizelki odblaskowe.

Informacje  dotyczące ogólnopolskiej akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy-będę bezpieczny” można znaleźć na stronie www. SeniorNaDrodze.pl

Autor: Monika Karska/ Wydział Prewencji KMP Bydgoszcz
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska