Dzielnicowi w Radzie Osiedla Szwederowo - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Dzielnicowi w Radzie Osiedla Szwederowo

Data publikacji 11.07.2018

I półrocze dobiegło końca, a tym samym dzielnicowi zakończyli pierwszy etap realizacja „Planów priorytetowych”, w ramach nowych zadań, jakie zostały nałożone na dzielnicowych. Funkcjonariusze zobligowani są do określenia zjawisk szczególnie uciążliwych społecznie i podejmowania inicjatyw zmierzających do ograniczenia i całkowitej eliminacji przestępstw i wykroczeń, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Wszyscy dzielnicowi w podległych dzielnicach mieli określone zadania do realizacji w ramach planów priorytetowych. Podsumowanie efektów i wyznaczenie nowych celów i planów do realizacji odbyło się przy współudziale przedstawicieli Rad Osiedli, którzy zaprezentowali oczekiwania mieszkańców co do kierunków i sposobów działania w drugim półroczu 2018 roku.

Wszystkie „Plany priorytetowe” zostały zamieszczone na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, każdy mieszkaniec może zapoznać się z celami jakie  dzielnicowi będą realizowali w podległym rejonie. Oczywiście za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa może zgłosić negatywne zjawiska, które wymagają podjęcia działań policyjnych.

Autor: nadkom. Sylwia Skierys KP Bydgoszcz-Szwederowo
Publikacja: kom. Przemysław Słomski