Szkolenie bydgoskich dyżurnych - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Szkolenie bydgoskich dyżurnych

W ostatnich dniach (5 i 7.02.2018) w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla służb dyżurnych bydgoskiej komendy oraz jednostek podległych. Podczas spotkania prelegenci omówili aspekty dotyczące terroryzmu, czy tzw. "dronów", ale nie tylko.

Na powyższe szkolenie Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy insp. Sławomir Kosiński zaprosił przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Portu Lotniczego Bydgoszcz s.a. oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła aspektów współpracy pomiędzy Policją a ABW w świetle zadań wynikających z przeciwdziałania terroryzmowi.

Natomiast przedstawiciele Portu Lotniczego Bydgoszcz s.a. omówili kwestie nowych zagrożeń i odpowiedzialności karnej związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych tzw. „dronów”.

Następnie naczelnik Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy omówił  zagadnienia dotyczące funkcjonowania służby na stanowiskach kierowania bydgoskiej komendy i jednostek podległych.

Powyższe szkolenie z pewnością będzie miało wpływ na efektywność pełnienia służby, a także pozwoli na skuteczniejsze rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz na rozpoznanie przez podległych funkcjonariuszy aspektów prawnych dotyczących poruszanych bloków szkoleniowych.

Autor: podkom. Przemysław Juśkowiak/ KMP w Bydgoszczy
Publikacja: asp.szt. Lidia Kowalska