Spotkanie z gronem pedagogicznym i rodzicami SP Brzoza - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Spotkanie z gronem pedagogicznym i rodzicami SP Brzoza

Data publikacji 30.11.2017

Mł. asp. Grzegorz Krzyżanowski z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny gościł w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. Na spotkaniu zaprezentował zebranym procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

Policjant wyjaśnił zgromadzonym pojęcia demoralizacji oraz czynu karalnego. Ponadto, szczegółowo omówił algorytm postępowania nauczycieli wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego oraz w momencie, gdy uczeń stał się ofiarą czynu zabronionego. Funkcjonariusz nie pominął również kwestii uzyskania informacji przez nauczycieli o tym, że uczeń przejawia zachowania świadczące o jego demoralizacji.

Dodatkowo wskazał również sposób zachowania pedagogów w przypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły znajduje się pod wpływem środków odurzających bądź alkoholu, jest w posiadaniu substancji odurzających lub gdy nauczyciel ujawni taką substancję na terenie szkoły. Wszyscy zebrani otrzymali specjalnie przygotowaną broszurę na ten temat przez Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KP Bydgoszcz-Wyżyny.

Po spotkaniu z nauczycielami, policjant rozmawiał z rodzicami klas siódmych o formach współpracy szkoły z Policją, a także o zagrożeniach związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy wśród młodzieży. Przypomniał również zgromadzonym o obowiązkach i prawach rodziców w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Omawiane były również zasady postępowania w przypadku zaniedbywania przez rodziców obowiązków rodzicielskich względem dzieci, a także reguły postępowania w sytuacji, gdy małoletni wejdzie w konflikt z prawem.

Mł. asp. Grzegorz Krzyżanowski przypomniał również o możliwości kontaktu z dzielnicowym przy pomocy aplikacji „Moja Komenda”, a także omówił zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Autor: mł. asp. Grzegorz Krzyżanowski ZPSNiP KP Bydgoszcz-Wyżyny
Publikacja: kom. Przemysław Słomski