Wiadomości

Fordońscy policjanci podnosili kwalifikacje z resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Data publikacji 10.10.2017

Policjanci i pracownicy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon po raz kolejny podnosili kompetencje zawodowe w ramach szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Główne założenia dotyczyły nabycia wiedzy oraz umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługa zewnętrznego automatycznego defibrylatora AED zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Dzięki uprzejmości dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Ratunkowej w Bydgoszczy, szkolenie przeprowadzili doświadczeni ratownicy medyczni w oparciu o wykorzystanie sprzętu wspomagającego pracę osoby ratującej życie począwszy od podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez automatyczną defibrylację zewnętrzną AED.

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon został wyposażony w sprzęt AED do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku niewydolności krążeniowo-oddechowej pracowników i interesantów tutejszej jednostki dzięki wsparciu wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Autor: Agata Pamuła ZPSNiP KP Bydgoszcz-Fordon
Publikacja: podkom. Przemysław Słomski