Spotkanie z fordońskimi pedagogami - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Spotkanie z fordońskimi pedagogami

Dzisiaj na terenie Komisariatu Policji Bydgoszcz Fordon odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji z pedagogami szkół z terenu dzielnicy oraz gmin ościennych.

Spotkanie ze społeczeństwem środowisk szkolnych było doskonałą okazją do rozmów na temat narzędzi pozwalających na czytelne oraz rzetelne identyfikowanie wśród społeczności lokalnych zagrożeń występujących na danym terenie. Wobec powyższego zapoznano przedstawicieli placówek oświatowych z procedurami dot. zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy , a w szczególności z Krajową Mapą Zagrożeń jak również aplikacją „Moja Komenda”.

Druga cześć czwartkowego spotkania z fordońskimi pedagogami opierała się na wymianie doświadczeń i spostrzeżeń na temat współrealizacji procedur związanych z Niebieską Kartą. Dzięki udziałowi eksperta Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podkom. Moniki Hermann, uczestnicy mieli okazję do usystematyzowania zasad współpracy i samej realizacji procedur związanych z przemocą domową w ramach współpracy z Policją. W zawiązku ze zmianami w prawie art. 240 par. 1 kk, dotyczącymi obowiązku prawnego zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec dziecka, omówione i doprecyzowane zostały wytyczne dot. osób wszczynających procedurę oraz jej realizatorów tj. zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w których na co dzień uczestniczą pracownicy Policji oraz placówek oświatowych.


 


 

Autor: Agata Pamuła
Publikacja: asp. Piotr Duziak