Podziękowania za wzorową postawę - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Podziękowania za wzorową postawę

Data publikacji 01.08.2017

Bydgoszczanie, którzy wykazali się postawą godną naśladowania spotkali się z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny. Wyróżnieni odebrali z rąk policjantów listy z podziękowaniami i gratulacjami, a także drobne upominki. Były również słowa uznania i serdeczne życzenia.

Wczoraj (31.07.2016) po południu Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł.insp. Przemysław Mielczarek spotkał się z czterema osobami, które swoim zaangażowaniem, a także zdecydowaną reakcją zaprezentowały godną naśladowania postawę.

Zaproszeni goście przyczynili się do zatrzymania sprawców przestępstw. W pierwszym przypadku bydgoszczanin, w powiecie bydgoskim, zatrzymał pijanego kierowcę opla. Natomiast w drugim, trzy osoby przed sklepem uniemożliwiły dalszą jazdę pijanemu kierowcy. Trzecia historia dotyczy bydgoszczanina, który zatrzymał sprawcę uszkodzenia pomnika na cmentarzu w Bydgoszczy.

Mł.insp. Przemysław Mielczarek wraz z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny nadkom. Moniką Puszczykowską podziękował oraz pogratulował godnej i wzorowej postawy. Podkreślił również, jak ważne jest, abyśmy reagowali w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami łamania prawa. Ponadto, dodał jaką ważną rolę odgrywa tego typu wsparcie, w policyjnych działaniach ze strony lokalnej społeczności. W podziękowaniu za właściwe zachowanie wyróżnieni otrzymali drobny upominek.

Za wzorową postawę obywatelską  jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Autor: podkom. Przemysław Słomski
Publikacja: podkom. Przemysław Słomski