Podsumowanie działań "Pieszy" w powiecie bydgoskim - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Podsumowanie działań "Pieszy" w powiecie bydgoskim

Bydgoscy policjanci po raz kolejny przeprowadzili działania pod kryptonimem „Pieszy”. Przez trzy dni, od poniedziałku do środy, trwały policyjne kontrole. Celem akcji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, gdyż są oni uczestnikami najmniej chronionymi.

Akcje takie jak ta mają na celu ograniczenie zdarzeń na drodze zwłaszcza tych, których finałem jest śmierć człowieka, ale również ujawnianie i reagowanie na wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przede wszystkim przez pieszych.

Największą uwagę policjanci zwracali na:

 • sposób poruszania się pieszych po drogach, gdzie nie ma wydzielonych chodników,
 • stosowanie się do sygnalizacji świetlnej,
 • przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
 • chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni,
 • noszenie, poza obszarem zabudowanym, elementów odblaskowych.

W działaniach pod kryptonimem „Pieszy” udział wzięło 135 policjantów ruchu drogowego, którzy prowadzili kontrole na terenie miasta i powiatu bydgoskiego. Funkcjonariusze ujawnili ponad 80 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

Najwięcej było przejść przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, bo aż 65. Za wykroczenie to można zostać ukaranym mandatem w wysokości 100 złotych. Drugim najczęściej popełnianym przewinieniem przez pieszych było niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, a także chodzenie po niewłaściwej stronie jezdni.

W trakcie działań funkcjonariusze ukarali mandatami 51 osób, a 29 pouczyli. W jednym przypadku zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Autor: podkom. Przemysław Słomski
Publikacja: podkom. Przemysław Słomski
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #1
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #2
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #3
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #4
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #5
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #6
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #7
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #8
 • policyjne działania "Pieszy" w Bydgoszczy #9