Wiadomości

Koncertowo w bydgoskiej szkole w ramach „MAJOWEGO TYGODNIA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ"

Data publikacji 15.05.2017

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście wzięli udział w tygodniu profilaktycznym dotyczącym uzależnień i zagrożeń związanych z zażyciem nieznanych substancji. Odbył się on w Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Młodzież podczas tego przedsięwzięcia aktywnie uczestniczyła w programie przygotowanym przez dyrekcję, grono pedagogiczne a także uczniów, którzy w całej szkole rozwiesili plakaty negujące wszelkiego rodzaju używki.

Magdalena Daniel wraz z asp. Iwoną Zygmunt przeprowadziły prelekcje i podjęły dyskusje z klasami gimnazjalnymi oraz VI klasami szkoły podstawowej na temat szkodliwości zażywania dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych. Podczas spotkań zwróciły uwagę jak negatywny wpływ na organizm człowieka mają substancje narkotyczne i wszelkiego rodzaju używki.

Prowadzące spotkanie udzieliły uczniom kilku wskazówek, jak asertywnie odmawiać i gdzie szukać pomocy w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. Pouczyły o odpowiedzialności prawnej związanej z demoralizacją i czynami karalnymi popełnianymi przez młodzież.

Podsumowaniem tygodnia profilaktyki był koncert pod hasłem „Hejtujemy i żyjemy”, zagrany przez zespół muzyczny z UMK w Bydgoszczy, któego wraz z  400 uczniami wysłuchali przedstawiciele Policji.

Autor: asp. Iwona Zygmunt/ OPSNiP KP- Bydgoszcz Śródmieście
Publikacja: st. asp. Lidia Kowalska