Policjanci i leśnicy kontrolowali lasy - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Policjanci i leśnicy kontrolowali lasy

Bydgoscy policjanci wspólnie ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Żołędowo oraz Solec Kujawski przeprowadzili kontrolę terenów leśnych, głównie pod kątem nielegalnej wycinki choinek przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Policjanci wspólnie z leśnikami każdego roku w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia kontrolują tereny poszczególnych nadleśnictw pod kątem kradzieży drewna oraz szkodnictwa leśnego.

W ostatnich dniach policjanci z Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy, wspólnie ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Żołędowo oraz Solec Kujawski, zorganizowali działania prewencyjne związane z kradzieżą choinek z lasu. Nie ujawnili żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Należy jednak przypomnieć, że ustawodawca kradzież choinek zawarł w art. 120 kodeksu wykroczeń, który mówi, że sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, lecz pod warunkiem, że wartość drzewka nie przekracza 500 zł. W takich przypadkach najczęściej sprawca zostaje ukarany 500-złotowym mandatem karnym. Jednak w takim przypadku w stosunku do sprawcy może zostać skierowany wniosek o karanie do sądu. Wówczas sąd skazując za powyższe wykroczenie orzeka na rzecz poszkodowanego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa.
W przypadku, gdy wartość skradzionego drzewka przekracza kwotę 500 zł, bądź złodziej ukradł więcej niż jedną choinkę, mamy już do czynienia z przestępstwem (art. 290 kodeksu karnego). Przewidziana jest za nie kara jak za popełnienie przestępstwa kradzieży, tj. kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Niezależnie od kary, sąd ma też obowiązek orzec o nawiązce na rzecz pokrzywdzonego w wysokości podwójnej wartości drzewa.