„Motocykliczni” na drogach powiatu bydgoskiego - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

„Motocykliczni” na drogach powiatu bydgoskiego

„Motocykliczni” to działania przeprowadzone przez bydgoską „drogówkę” w ramach działań wojewódzkich. Pokazały one, że w dalszym ciągu kierowcy łamią przepisy, szczególnie te dotyczące dozwolonej prędkości.

Wczoraj (26.07.2020) w godzinach 6:00 – 22:00 bydgoscy policjanci  prowadzili działania pn. „Motocykliczni”. Były one ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie pojazdów jednośladowych. Mundurowi zwracali uwagę na kierujących przekraczających dozwoloną prędkość, nieprawidłowo wyprzedzających, nieustępujących pierwszeństwa przejazdu, a także nieprawidłowo zachowujących się wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W trakcie tych działań policjanci skontrolowali 228 pojazdów, w tym 16 motocykli, ujawnili 115 kierujących jadących z nadmierną prędkością oraz 39 popełniających inne wykroczenia. Zatrzymali 6 praw jazdy w większości za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, a także zatrzymali 9 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa na drogach najwięcej zdarzeń drogowych spowodowanych jest z powodu nadmiernej prędkości, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania, niedostosowania prędkości do panujących na drodze warunków czy z niezachowania bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego. Policjanci w dalszym ciągu apelują o ostrożną i zgodną z przepisami jazdę.

Autor: podkom. Lidia Kowalska
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska