Działania „Prędkość” na drogach powiatu bydgoskiego - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Działania „Prędkość” na drogach powiatu bydgoskiego

Data publikacji 05.06.2020

W ramach działań wojewódzkich bydgoscy policjanci prowadzili wczoraj (04.06.2020) działania „Prędkość”. Funkcjonariusze główną uwagę zwracali na prędkość, z jaką poruszają się poruszają się kierowcy, ale nie tylko. Reagowali na wszystkie wykroczenia i nieprawidłowości, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Wczoraj (04.06.2020) w trakcie działań pn. "Prędkość” policjanci z bydgoskiego Wydziału Ruchu Drogowego wykorzystali wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym pojazdy wyposażone w videorejestratory.

Głównym celem akcji było egzekwowanie od kierowców jazdy zgodnej z przepisami, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie dozwolonej prędkości, szczególnie w obszarze zabudowanym. Wszystko po to, aby ograniczyć zdarzenia spowodowane przez nadmierną prędkość.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań, policjanci zwracali uwagę na:

  • stan trzeźwości kierujących,
  • stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,
  • stan techniczny pojazdów,
  • przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.

W trakcie tych działań policjanci skontrolowali 371 pojazdów, ujawnili 220 kierujących jadących z nadmierną prędkością.

Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa na drogach najwięcej zdarzeń drogowych spowodowanych jest z powodu nadmiernej prędkości, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania, niedostosowania prędkości do panujących na drodze warunków czy z niezachowania bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego.

Autor: podkom. Lidia Kowalska
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska