Zajęcia na temat cyberprzemocy w SP 56 w Bydgoszczy - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Zajęcia na temat cyberprzemocy w SP 56 w Bydgoszczy

Monika Gosz z Zespołu ds. Nieletnich z komisariatu na-Szwederowie przeprowadziła z uczniami Szkoły Podstawowej nr 56 zajęcia na temat „Cyberprzemocy”.

Przedstawiono pojęcie oraz główne formy cyberprzemocy zwracając uwagę na niebezpieczeństwa, jakie za sobą niosą. Zaprezentowano negatywne zjawiska, mogące spotkać młodzież korzystającą z internetu: hejt, trolling, stalking, phishing, sexting, child grooming.

Podczas spotkania poruszono także kwestię odpowiedzialności prawnej nieletnich, również w odniesieniu do korzystania z Internetu.

Autor: Monika Gosz/ KP Bydgoszcz-Szwederowo
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska