Wizyta dzielnicowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Wizyta dzielnicowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie

Data publikacji 14.01.2020

Dzielnicowy z bydgoskiego Błonia Rafał Trzosek za pozwoleniem Komendanta Komisariatu w Koronowie przeprowadził pogadankę z uczniami klasy 1b w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie.

Mundurowy na spotkaniu poruszył trzy bloki tematyczne. Zachowanie się dzieci w szkole (przestrzeganie regulaminu szkoły), szacunek dla osób starszych oraz szacunek wzajemny.

Policjant wyjaśnił też uczniom jak unikać zagrożeń, kiedy zostają sami w domu i w jaki sposób muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo m.in. poprzez nieotwieranie drzwi nieznajomym, niewłączanie niebezpiecznych urządzeń elektrycznych.

Dzielnicowy objaśnił dzieciom jak należy prawidłowo zachować się podczas podróży z domu do szkoły i z powrotem, m.in. poprzez przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, czy też niewsiadanie do samochodów osób nieznajomych. Przypomniał o korzystaniu z elementów odblaskowych, a także objaśnił jak właściwe zachować się podczas ataku psa (pozycja na żółwia).

Uczniowie, jako młodzi cykliści, omówili wraz z policjantem przepisy poruszania się rowerem po drogach publicznych, poznali znaki drogowe regulujące zachowanie rowerzysty na drodze publicznej, stan techniczny roweru oraz obowiązkowe wyposażenie.

Podczas spotkania funkcjonariusz przypomniał uczniom też numery alarmowe.