Policjantka z bydgoskiego Śródmieścia spotkała się z uczniami - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Policjantka z bydgoskiego Śródmieścia spotkała się z uczniami

Data publikacji 29.11.2019

Policjantka z Ogniwa Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KP – Śródmieście w Bydgoszczy asp. szt. Iwona Zygmunt przeprowadziła zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Gdańskiej 53a w Bydgoszczy.

Z uczniami 5 klas policjantka przeprowadziła zajęcia dotyczące przemocy i agresji oraz bezpieczeństwa w trakcie poruszania się po drodze. W klasach 7 i 8 w ramach tematu "Zachowania przemocowe, a odpowiedzialność prawna" mundurowa zrealizowała zajęcia ukierunkowane na sytuację prawną nieletnich za niestosowne zachowanie oraz na zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających. Wspólnie z młodzieżą obejrzała krótki film pt. „Jak działają Dopalacze”.                                                                                          

W trakcie wizyty dyskutowano na temat Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, demoralizacji, czynów karalnych oraz konsekwencji, jakie mogą ponieść osoby nieletnie za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa. Ponadto, tematyką pogadanek było „Przestrzeganie norm i zasad społecznych”, w których uczniowie brali czynny udział i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą z prowadzącą zajęcia.

Policjantka wzięła również udział w apelu całej szkoły zorganizowanym przez dyrekcję, podczas którego przypomniała o przestrzeganiu regulaminu szkoły oraz jak należy  zachować się na terenie szkoły. Wspomniała o tym, że najważniejsze wartości to tolerancja, akceptacja i wzajemny szacunek.

Autor: asp. szt. Iwona Zygmunt OPSNiP KP Bydgoszcz - Śródmieście
Publikacja: kom. Przemysław Słomski
  • policjantka rozmawia z uczniami
  • policjantka rozmawia z uczniami
  • uczniowie oglądają film