Wiadomości

Mł. insp. Mariusz Sobiecki nowym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 20.11.2019

Mł. insp. Mariusz Sobiecki od dzisiaj pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. Rozkaz o pełnieniu obowiązków, podczas uroczystej zbiórki, wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. Mł. insp. Mariusz Sobiecki odpowiadać będzie za służbę prewencyjną.

Dzisiaj (20.11.2019) w świetlicy bydgoskiej komendy, podczas uroczystej zbiórki, mł. insp. Witold Markiewicz z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały odebrał rozkaz o powierzeniu obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. Natomiast obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy zostały powierzone mł. insp. Mariuszowi Sobieckiemu.

Szef kujawsko-pomorskich policjantów podkreślił wagę pełnionej funkcji na tym stanowisku oraz wyraził nadzieję, że nowo powołany zastępca komendanta wykaże się znaczącym wkładem w utrzymanie poziomu bezpieczeństwa w Bydgoszczy i na terenie powiatu.

Na zakończenie mł. insp. Mariusz Sobiecki podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy za zaufanie oraz przywitał się z zebranymi policjantami, z którymi będzie współpracował.

Mł. insp. Mariusz Sobiecki ma 48 lat. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Doświadczenie zawodowe początkowo zdobywał zarówno w pionie prewencyjnym jak i kryminalnym. Od 2004 roku pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych pionu kryminalnego w jednostkach na terenie Bydgoszczy. W listopadzie 2012 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży, natomiast w sierpniu 2019 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz – Błonie.

Od dzisiaj mł. insp. Mariusz Sobiecki będzie odpowiadał za pion prewencyjny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i jednostek podległych.

Funkcjonariusz w 2016 roku został odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Autor: podkom. Lidia Kowalska
Publikacja: kom. Przemysław Słomski
  • prowadzący uroczystość składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy
  • policjantka czyta rozkaz
  • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręcza rozkaz
  • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręcza rozkaz
  • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy przemawia do zebranych funkcjonariuszy
  • kadra kierownicza jednostek podległych KMP w Bydgoszczy uczestniczy w uroczystej zbiórce
  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł.insp. Mariusz Sobiecki