Wiadomości

Policjanci ze Szwederowa z wizytą na biwaku integracyjnym LO nr 2 oraz w BZPOW

Policjanci z komisariatu na Szwederowie odwiedzili młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 Bydgoszczy w trakcie pobytu na biwaku integracyjnym organizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, a także podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5.

Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii oraz Wydziału Prewencji KP Bydgoszcz-Szwederowo odwiedzili młodzież w dwóch terminach, a zajęcia odbywały się zarówno plenerze, jak i w wewnątrz budynku. Tematem przewodnim była „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, która bardzo zainteresowała licealistów. Zapoznano ich z pojęciem nieletniego, czynu karalnego oraz przedstawiono katalog możliwych środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny. Poruszono również kwestię środków odurzających oraz ich negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka. Licealiści byli aktywni i zadawali wiele pytań, natomiast funkcjonariusze celem urozmaicenia zajęć starali się jak najczęściej odwoływać do praktyki i sytuacji napotykanych w trakcie pełnienia służby.

Spotkanie z pewnością przybliżyło młodzieży obowiązujące przepisy z zakresu postępowania w sprawach nieletnich oraz przyczyniło się do budowania pozytywnego wizerunku policjanta.

Ponadto policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, w ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem” odwiedzili również Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych mieszczący się przy ul. Traugutta 5. Spotkano się tam z dziećmi uczęszczającymi do pierwszych klas szkoły podstawowej. Zaprezentowano podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie poruszania się po drodze. Policjanci przypominali przede wszystkim o zachowaniu ostrożności w trakcie korzystania z przejść dla pieszych oraz informowali, jak ważne jest noszenie odblasków.

Najmłodsi bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i wykazywali się dużą aktywnością. W nagrodę wręczono odblaski, kolorowanki i inne gadżety nawiązujące do podejmowanej tematyki.   

Autor: sierż. sztab. Adrian Cieślewicz/ ZPSNiP KP Bydgoszcz-Szwederowo
Publikacja: podkom. Lidia Kowalska