Wiadomości z Klubu

Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działa już przy Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy!

Data publikacji 20.02.2017

Inicjatywa stworzenia klubu powstała przede wszystkim z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Gdy pomysł ten spotkał się z akceptacją Komendanta Miejskiego Policji, podjęto dalsze kroki w celu jego realizacji. Klub Honorowych Dawców Krwi już działa w bydgoskiej komendzie. Pierwsza zbiórka krwi w przyszłym tygodniu.

Wszystko miało swój początek w styczniu, wówczas odbyło się pierwsze zebranie inaugurujące działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Spośród uczestników wybrano prezesa klubu podinsp. Filipa Antczaka. Wiceprezesem została podinsp. Violetta Grzesiewska, natomiast sekretarzem - Anetta Lewicka.

Członkowie klubu, na podstawie uchwały nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 roku, przyjęli Regulamin Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Celem Klubu HDK jest dążenie do zabezpieczenia jak największych ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa. Ponadto, nadrzędnym zadaniem będzie popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa, ze szczególnym pokreśleniem bezinteresowności daru krwi oraz propagowanie honorowego dawstwa szpiku kostnego.

Serdecznie zapraszamy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, jak również osoby będące na emeryturze, które świadczyły służbę, czy też pracę w bydgoskiej jednostce, do wstąpienia w poczet członków Klubu HDK.

Przypominamy również, że nie każdy może zostać dawcą krwi. Zanim zjawimy się w punkcie krwiodawstwa, upewnijmy się, że jesteśmy zdrowi i że mieścimy się w określonej kategorii wiekowej, a także wagowej, czyli jesteśmy między 18 a 65 rokiem życia i ważymy nie mniej niż 50 kg.

Autor: podinsp. Violetta Grzesiewska KMP Bydgoszcz
Publikacja: podkom. Przemysław Słomski